Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREVALENT -än4t, adj. o. sbst.; ss. adj. n. =; ss. sbst. r. l. m., best. -en, pl. -er.
Etymologi
[jfr t. prävalent, eng. prevalent, fr. prévalent; av lat. prævalens (gen. -entis), överlägsen, eg. p. pr. av prævalere (se PREVALERA)]
I. (i fackspr.) adj.: förhärskande, dominerande, som förekommer oftast; särsk. (meteor.) om vind l. temperatur o. d. Ekbohrn (1904). SvGeogrÅb. 1929, s. 54 (om vind).
II. meteor. sbst., om det värde l. förhållande (i fråga om temperatur, vindriktning o. d.) som vid en serie av observationer befunnits vara det oftast förekommande på en viss ort. Fennia XI. 1: 4 (1894). SvGeogrÅb. 1929, s. 54. jfr TEMPERATUR-, VATTENSTÅNDS-PREVALENT.

 

Spalt P 1813 band 20, 1954

Webbansvarig