Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRETIOSA pret1siω3sa2 l. pres1– l. pre1(pretsiòsa Dalin), l. PRECIOSA pres13sa2 l. pre1-, sbst. pl.; i best. anv. utan slutartikel. Anm. I kollektiv anv. förekommer ordet stundom ss. sg. r. l. f. med best. -an. Form 1932, s. 279.
Ordformer
(preciosa 1895 osv. pretieusa 1769. pretiosa 1783 osv. pretsiosa 1889. prætiosa 1752)
Etymologi
[jfr t. pretiosen; av lat. pretiosa, eg. n. pl. av pretiosus, dyrbar, till pretium, värde, pris. — Jfr DEPRECIERA, PRETIOSITET, PRETIÖS, PRIS, sbst.3]
dyrbarheter; särsk.: dyrbara (smärre) prydnadsföremål l. dyrbara kuriositeter l. rariteter; i sht om guldsmeds- l. juvelerararbeten. Schück VittA 5: 544 (i handl. fr. 1752). Penningar, actier, guld, silfver och andra pretiosa. PH 12: 552 (1783). Modellbåtsutställningen .. omfattar miniatyrmodeller, preciosa och kuriosa. SvFl. 1939, s. 26.
Ssg: PRETIOSA-SAMLING. särsk. konkret. 2NF 18: 1430 (1913).

 

Spalt P 1809 band 20, 1954

Webbansvarig