Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRESUMERANDE, sbst., se presumera, v.

 

Spalt P 1801 band 20, 1954

Webbansvarig