Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRESENTA, v.1, l. PRESENSA, v. -ade. vbalsbst. -NING (SkeppsgR 1545 (: presensni(n)g), BoupptSthm 23/2 1659 (: presentning)).
Ordformer
(presens(s)- 15441545. present- 1659. præsent- 16711688)
Etymologi
[jfr holl. presenten; samhörigt med PRESENNING; med avs. på formen presensa jfr ä. d. præsens, tjärad?, beckad?]
(†) bestryka l. preparera (ngt) med tjära l. beck, tjära, becka; ss. vbalsbst. -ning möjl. äv. konkret. Jttem vj dagen Maij bleff Snörepiils Caijuta presenssath, och beckath offuan på. SkeppsgR 1544. Kistan medh presentning. BoupptSthm 23/2 1659, Bil. (i begravningsräkning). Beek att præsenta Kistan med. Därs. 1671, s. 1248, Bil. (i begravningsräkning).

 

Spalt P 1744 band 20, 1954

Webbansvarig