Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREPOSITUR prep1ωsitɯ4r l. pre1-, l. -os-, l. 01—, r. l. f.; best. -en; pl. -er; i sht förr äv. PREPOSITURA -tɯ3ra2, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(pre- 1541 osv. præ- 16441899. -situr 1682 osv. -situra 16441939. -siturer, pl. 1541 osv.)
Etymologi
[jfr t. präpositur, eng. prepositure; av senlat. præpositura, till præpositus (se PREPOSITUS)]
(om ä. förh.) en prepositus’ syssla l. värksamhetsområde; särsk. dels (om katolska förh.): den syssla som innehades av den främste av kanikerna i ett domkapitel, dels: kontraktsprosts ämbete, dels: kontrakt (se KONTRAKT, sbst. I); jfr PROSTERI. Alle Prepositurer, eller Contracter, ther i same Calmarna Länn. G1R 13: 280 (1541). Cavallin Herdam. 4: 326 (1857). Andreas Johannis övergick i början av 1390-talet från sysslomanstjänsten till preposituran i Upsala. KyrkohÅ 1939, s. 62. jfr HÄRADS-PREPOSITUR.

 

Spalt P 1737 band 20, 1954

Webbansvarig