Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREPARATORIER, sbst. pl.
Ordformer
(pre- 16351871. præ- 16301767. prä- 16411709)
Etymologi
[jfr d. præparatorier, t. präparatorien, pl.; till mlat. præparatorium, n. sg. av senlat. præparatorius, till lat. præparator; jfr PREPARATOR (se PREPARERA avledn.)]
(†) förberedande åtgärder, förberedelser; jfr PREPARERA 4, 5. RP 2: 32 (1630). (Han) fick ej längre rådrum till preparatorier af så lång resa än till kl. 12 i natt. Tersmeden Mem. 6: 35 (1785). Dalin (1871). särsk. konkret, om saker som ingå i en utrustning l. iordningställts för att användas vid en militär aktion o. d. Ryssen kastade ifrån sig alla präparatorierne, hwarmed han war i anmarche åt Hajatz, och tog till den gambla haarwärjan. KKD 6: 170 (1709). Därs. 3: 65 (c. 1710).

 

Spalt P 1732 band 20, 1954

Webbansvarig