Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREPARAND- prep1aran3d~ l. pre1-, ssgsled.
Etymologi
[jfr t. präparand, person som skall förberedas för ngt, av lat. præparandus, till præparare (se PREPARERA)]
i ssgr betecknande kurs l. skola av förberedande art. —
Ssgr: PREPARAND-KURS. kurs för personer som ämna söka inträde vid en läroanstalt (särsk. folk- l. småskoleseminarium); vid korrespondensinstitut: avslutande kurs med muntlig undervisning för elever som skola upp i en examen. DN 1896, nr 9567, s. 1. SocÅb. 1942, s. 104.
-SKOLA, r. l. f. (om ä. förh.) skola för personer som ämna söka inträde vid folk- l. småskoleseminarium. RiksdRevStatsv. 1896, s. 320.

 

Spalt P 1731 band 20, 1954

Webbansvarig