Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRENUMERANT pren1umeran4t l. pre1-, l. -ɯ-, l. 0104, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(pre- 1735 osv. præ- 17321850. prä- 1786)
Etymologi
[jfr t. pränumerant]
vbalsbst. till PRENUMERERA 2 a; numera företrädesvis: person som prenumererat på l. håller en viss tidning l. tidskrift l. annan periodisk skrift; i sht förr äv.: person som (i samband med förutbetalning) subskriberat på ett bokvärk. SynodA 1: 322 (1732). (Förf. vill inte trycka) större Uplaga (av boken), än hvartil Prænumeranter sig .. anmäla. PT 1758, nr 15, s. 4. Tidningar .. reqvireras .. i landsorten vid den postanstalt, der prenumeranten har sin postgång. PostHb. 23 (1858). Selander Pegas. 201 (1935, 1950). — jfr HELÅRS-, MÅNADS-, POST-PRENUMERANT.
Ssgr: PRENUMERANT-ANTAL~02, äv. ~20. AnderssonBrevväxl. 1: 216 (1857).
-SAMLARE. prenumerantvärvare. Lundell (1893).
-SIFFRA. prenumerantantal. Gummerus Kampår 31 (1925).
-STOCK. sammanfattningen av en tidnings osv. prenumeranter; jfr -antal. Vinberg GudBästB 86 (1924).
-VÄRVARE. person som värvar prenumeranter åt en tidning osv. —
-VÄRVNING. jfr -värvare.

 

Spalt P 1728 band 20, 1954

Webbansvarig