Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREMIERA prem1ie4ra l. pre1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. præmiere, t. prämiieren, senlat. præmiare; till PREMIE (PREMIUM)]
1) ge premie(r) åt (ngn) l. för (ngt); gm premie(r) prisbelöna (ngn l. ngt) l. understödja idkandet av (ngt); äv. bildl.: gynna (ngn l. ngt), befordra l. främja (ngt); jfr PREMIE 1. Fliesberg Handel. 38 (1891; bildl.). Endast mindre jordbruk .. må premieras. SFS 1905, nr 66, s. 2. I det wilhelminska Tyskland premierades barnalstring. SvD(A) 1930, nr 116, s. 9. särsk.
a) belägga (vissa vilda djur) med skottpremier; jfr PREMIE 1 a. (Kråkan) efterhålles .. föga och är ej heller premierad. FoFl. 1906, s. 256.
b) i fråga om häst- o. boskapsavel; jfr PREMIE 1 d. BtRiksdP 1872, IV. 1: nr 10, s. 17. Premierade ston. TurÅ 1936, s. 86. jfr HINGST-, HÄST-, NÖTBOSKAPS-, SVIN-PREMIERING m. fl.
2) (vid terminsavslutning) ge (lärjunge) premium. Hammar (1936); jfr PREMIE 2.
3) (föga br.) i uttr. premierad obligation, premieobligation; jfr PREMIE 3. Hernberg Rättsh. 308 (1922).
Ssgr (i allm. till 1 b): PREMIERINGS-ANSLAG~02 l. ~20. BtRiksdP 1904, 9Hufvudtit. s. 8.
-BERÄTTIGAD, p. adj.
1) (förr) till 1: berättigad till premielån (se d. o. 1). Premieringsberättigade jordbruk. BtRiksdP 1914 B, 10: nr 136, s. 3.
2) till 1 b: berättigad till premie. 1 premieringsberättigad tjur. SDS 1928, nr 51, s. 1.
-DISTRIKT. Hvarje hushållningssällskaps område utgör ett premieringsdistrikt. SFS 1891, nr 67, s. 1.
-GILL. som uppfyller fordringarna för premiering, premierbar. Premieringsgilla tjurar. PT 1901, nr 261, s. 3.
(1, 1 b) -MEDEL, pl. pänningmedel för premiering. SFS 1891, nr 67, s. 6.
-MÖTE. SkarabHushSällskT 1882, s. 6. Premiering (av nötboskap) skall .. verkställas vid allmänt premieringsmöte. SFS 1922, s. 708.
-NÄMND. nämnd som vid premieringsmöte bedömer de för premiering uppvisade djuren. SkarabHushSällskT 1882, s. 7.
-SYSTEM. system enligt vilket premiering sker.
1) till 1. Att man genom olika .. premieringssystem lyckades förmå bönderna att uppodla åtskillig ny åkerjord. 2NF 37: 821 (1925).
2) till 1 b. BtRiksdP 1872, IV. 1: nr 10, s. 17. Ett planmässigt premieringssystem för nötboskap. SkarabHushSällskT 1882, s. 6. 2NF 20: 376 (1913).
-VÄRKSAMHET~102 l. ~200. BtRiksdP 1914 B, 10: nr 136, s. 2.
-VÄSEN, äv. -VÄSENDE. jfr -värksamhet. Wrangel HbHästv. 1395 (1887). (Med statsmedel bekostas) alla af premieringsväsendet i dess helhet föranledda utgifter. SFS 1900, nr 85, s. 15.
Avledn. (till 1 b): PREMIERBAR l. PREMIERINGSBAR, adj. (premier- 1923 osv. premierings- 1901 osv.) premieringsgill. SFS 1901, nr 60, s. 1. Icke premierbar .. hingst. LmUppslB 503 (1923).

 

Spalt P 1723 band 20, 1954

Webbansvarig