Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREMIELÅN pre3mie~lå2n, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(pre- 1852 osv. præ- 1751)
Etymologi
[av PREMIE o. LÅN]
1) (förr) till PREMIE 1: lån som innehavare av mindre jordbruk kunde erhålla av staten för att bekosta förbättringsarbeten o. som, om dessa utfördes på tillfredsställande sätt, icke behövde återbetalas; avskaffat 1948. SFS 1903, nr 119, s. 2. Därs. 1946, s. 403.
2) till PREMIE 3: lån (vanl. statslån) där (en del av) räntan utbetalas i form av lotterivinster, premieobligationslån. RiksdRevRiksgäldsk. 1860, s. 57. NDA(A) 1933, nr 275, s. 12.
3) till PREMIE 5: lån som försäkringsanstalt beviljat ngn för erläggande av premie för i anstalten tagen försäkring. PH 5: 3068 (1751). Ahlström Eldsl. 457 (1879).
Ssgr (i allm. till 1, förr): A: PREMIELÅN-GIVNING. beviljande av premielån. BtRiksdP 1941, 10: nr 1, s. 66.
-TAGARE. person som fått premielån. SFS 1903, nr 119, s. 3.
B: PREMIELÅNE-FOND. fond för premielån. Motion i 1Kam. 1946, nr 61, s. 1.
(2) -OBLIGATION. (†) premieobligation. BtRStP 1862 63, IV. 1: nr 22, s. 24.

 

Spalt P 1723 band 20, 1954

Webbansvarig