Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRATKE, n.
Etymologi
[diminutivbildning (motsv. lt. praatjen, holl. praatje) till PRAT, sbst.1]
(†) prat; särsk. = PRAT, sbst.1 d, e. Gud låte aldrig Kongl. Academien råka i det tillstånd at hon skulle betiena sig af sådant pratke i stället för observationer; aniculis anilia relinquenda (dvs. käringprat må lämnas åt käringar). Linné Bref I. 2: 18 (1742). Därs. 4: 234 (1753).

 

Spalt P 1676 band 20, 1954

Webbansvarig