Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRAKTIKA prak4tika (pràckticka Dalin), sbst.3, l. PRATIKA pra4tika, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(förr äv. -ic-. prakt- (-ct-) 17341932. prat- 18521932. pratt- 1757)
Etymologi
[jfr d. praktika, t. praktik, pratika, eng. o. fr. pratique; av it. pratica resp. (i formen praktika) ombildning av d. o., av mlat. practica (se PRAKTIKA, sbst.2)]
(numera knappast br.) sjöt. av karantänsmyndigheterna meddelat tillstånd för ett fartyg att ha fri kommunikation med land (att insegla i hamnen, lossa lasten o. d.); äv. i uttr. fri praktika. Serenius Xx 3 b (1734). Fartyg, som efter verkstäld läkarebesigtning förklarats icke smittade, erhålla genast fri praktika. SFS 1893, nr 100, s. 8. Stenfelt (1920). 3NF (1932).

 

Spalt P 1656 band 20, 1954

Webbansvarig