Publicerad 1954   Lämna synpunkter
POUPETON, r. l. m.; best. -en; pl. -s (Warg 325 (1755), Dens. 225 (1822)).
Ordformer
(pop- 1740 (: Poptongsformor)1743 (: Poptonierer). poup- 1757 (: Pouptonsformor)1758 (: Pouptionerer). poupe- (-pp-) 17551822. pup- 1744 (: PuptonsFormor)1755 (: Puptioner). puppe- 1755. pupper- 17511759. -dong (-å-) 17511759. -tion 1749 (: Puptionerer)1758 (: Pouptionerer). -ton 1743 (: Puptonierer)1822. -tong 1740 (: Poptongsformor)1743 (: Poptongform). Anm. Tidigast användes ordet i uttr. Poppitong Allemande (Egerin Kokb. 43 (1733)) ss. namn på visst slags ragu)
Etymologi
[jfr ä. eng. poupeton; av fr. pou(l)peton, av it. polpettone, avledn. av polpetta, liten köttklump, diminutivbildning till polpa, kött, av lat. pulpa (se PULPA)]
(†) kok. benämning på maträtt tillagad i form o. bestående av ett yttre hölje av (tunt skurna) köttskivor o. en fyllning av finskuret kött l. fågel l. fisk l. grönsaker o. d. Elzberg Matredn. 3 (1751). Warg 105 (1755). Dens. 73 (1822).
Ssg: POUPETON- l. POUPETONS-FORM. (poupeton- 1743. poupetons- 17401822) (†) jfr form II 1. HovförtärSthm 1740, s. 2757. Därs. 1758, s. 4070.
Avledn.: POUPETONIER, r. l. f.; best. -en; pl. -er. [av fr. pou(l)petonière] (†) = poupeton-form. HovförtärSthm 1743, s. 2782. Pouptionerer med bucklor och fötter. Därs. 1758, s. 4070.

 

Spalt P 1635 band 20, 1954

Webbansvarig