Publicerad 1954   Lämna synpunkter
POSTO pos32, äv. 40 (på`sto Dalin), sbst.2 oböjl., r. l. m. (Gustaf II Adolf 547 (1632), Kellgren (SVS) 5: 412 (1791)) l. n. (Nordforss (1805), Lundell (1893)).
Etymologi
[jfr ä. d. fatte, tage posto, t. posto fassen; av it. posto (prendere), av lat. positus, ställd, ställning, till ponere (se PONERA). — Jfr POST, sbst.2—4]
1) (†) med attributiv bestämning: (försvars)-ställning, position, stödjepunkt, fäste; särsk. i uttr. fatta en (så l. så beskaffad) posto ngnstädes (jfr 2). Gustaf II Adolf 547 (1632). Emportera Landzcrona och Helsingborgh att wi således måge få een posto och fast foot widh sundet. HSH 5: 167 (1657). När man uthaff Fienden är drifwen, uthur sin först fattade posto. Söderman ExBook 150 (1679). (Överlöparna) berettade, att the uppå theras posto hade mist .. öfwer 300 man. Spegel Dagb. 71 (1680). Kurck Lefn. 130 (1705). jfr Kellgren (SVS) 5: 412 (1791; bildl.).
2) i uttr. fatta (i sht förr äv. taga, förr äv. vinna) posto (ngnstädes), om militär chef l. trupp o. d. (äv. enskild soldat): gå i (försvars)ställning l. inrätta sig för försvar (ngnstädes) o. d., i sht förr äv.: få fäste l. skaffa sig fast fot (ngnstädes) o. d.; förr äv. (om trupp): ställa sig beredd (till strid på en bestämd plats). Fatta posto i någon hamn i Östersiön. RARP 6: 334 (1658). (När fienden är inom skotthåll) befalles heela Regementet fatta posto til at fächta. Söderman ExBook 146 (1679). Spegel Dagb. 93 (1680: winna). Hagberg Shaksp. 6: 121 (1849; om enskild soldat). (Wrangel) tog posto framför (staden). SvH 7: 133 (1902). VFl. 1933, s. 100 (i fråga om flotta). — särsk. i utvidgad l. bildl. anv.
a) ställa sig l. ta plats (ngnstädes, beredd att göra ngt o. d.). Ödman VårD 1: 101 (1882, 1887). Höjden af Hausberg, där jag tar posto på den yttersta borgruinen. Lidforss Fragm. 80 (1895, 1904). Pojkarna .. fattade posto alldeles i fören, framför ankarspelet. Hedberg Prins 67 (1936).
b) (†) ta en plats l. skaffa sig en befattning (ngnstädes) o. d. Crusenstolpe Tess. 2: 234 (1847). Att jag efter återkomsten till Finland måtte nedsätta mig i Helsingfors och fatta posto vid Universitetet. Castrén Res. 2: 420 (1848).
c) (knappast br.) om sjukdom: bita sig fast (ngnstädes). I sanka trakter .., så snart .. (koleran) der på en punkt fattat posto. Hellberg Samtida 6: 238 (1871).

 

Spalt P 1603 band 20, 1954

Webbansvarig