Publicerad 1954   Lämna synpunkter
POSTERING poste4riŋ, i Sveal. äv. -e3riŋ2, sbst.3, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr POSTA, v.4; ytterst till POST, sbst.4]
(i fackspr.)
1) uppförande av ngt ss. en inkomst- l. utgiftspost, införande (i en journal l. räkenskapsbok o. d.) av en l. flera poster. Inkomsters och utgifters .. postering. BtRiksdP 1876, I. 1: nr 13, Bil. s. 17. SvD(A) 1931, nr 100, s. 1.
2) motsv. POSTA, v.4 2; i fråga om sågtimmer: bestämmande av vilka dimensioner man skall ge det sågade virket. Sågtimmers .. postering. SvD(L) 1925, nr 81, s. 14.

 

Spalt P 1599 band 20, 1954

Webbansvarig