Publicerad 1954   Lämna synpunkter
POSTERING, sbst.2; pl. -ar.
Etymologi
[jfr POSTERA, v.2; ytterst till POST, sbst.3]
(om utländska förh., †)
1) skjutsning av resande från en hållstation till en annan, skjutsfärd. Skiutzfärd eller Postering. Petreius Beskr. 5: 17 (1615).
2) konkret: hållstation, skjutsstation (förenad med postanstalt). Uti Gäststugan var ingen säng .. så at man icke kan finna beqvämliga nattherbergen på desse Ryska posteringar. BtVLand 2: 74 (1760).

 

Spalt P 1599 band 20, 1954

Webbansvarig