Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PORTIER portje4 l. porɟe4, sbst.1, l. PORTJÉ portje4 osv., m.||(ig.); best. -n l. -en; pl. -er ((†) portiers KlädkamRSthm 1674, s. 175 b).
Ordformer
(-tier 1672 osv. -tiär (-j-) 18891921 (: Nattportiären). -tjé (-tié) 1889 osv.)
Etymologi
[av fr. portier, av mlat. portarius, dörrvaktare, till porta (se PORT, sbst.1). — Jfr PORTIÄR, sbst.2]
1) portvakt (numera nästan bl. i större byggnad l. etablissemang); i äldre tid särsk. om hovfunktionär som fungerade ss. konungens portvakt l. nattvakt. HovförtärSthm 1672 A, s. 19. Ljus .. (till) Portieren som hollit wacht. Därs. 1688 A, s. 196. Hammar (1936).
2) hotellanställd person som har till uppgift att mottaga hotellets gäster, anvisa dem deras rum, mottaga post o. d. Schulthess (1885). Alla portierer höja sig omsider till en omfattande människokännedom. Lindqvist Herrgårdsh. 9 (1921). DN(A) 1950, nr 321, s. 7. jfr HOTELL-, NATT-PORTIER m. fl.
Ssgr (i allm. till 2): A: PORTIER-DISK. disk vid portiers arbetsplats i portierloge. Cederschiöld Skärseld. 35 (1931).
(1) -KLÄDER, pl. (portier- 1733. portiers- 1673). (†) kläder för portvakt på kungligt slott. KlädkamRSthm 1673, s. 16. Därs. 1733, s. 82.
-LOGE ~lå2ʃ. litet rum l. avbalkning i hotellets entré, där portieren har sin arbetsplats. Upsala(A) 1921, nr 235, s. 4.
-PLATS. anställning l. tjänst ss. portier. —
-SKRUBB. (vard.) om liten, enkel portierloge. TurForskn. 13: 63 (1922).
B (till 1, †): PORTIERS-KASACK. kasack (se d. o. 1) för portvakt vid kungligt slott. KlädkamRSthm 1674, s. 14.
-KLÄDER, se A.

 

Spalt P 1507 band 20, 1953

Webbansvarig