Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PORFYRISK porfy4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. porphyrisch, ä. eng. porphyric, fr. porphyrique; till PORFYR]
miner. som utgör l. hör till l. ingår i l. liknar porfyr; särsk.: som har den speciella struktur som utmärker porfyr (dvs. består av en tät l. finkornig grundmassa vari utskilda, större kristaller l. strökorn ligga inbäddade). JernkA 1885, s. 353. Skilnaden mellan kornig och porfyrisk struktur. Svenonius Stenr. 151 (1887). Graniten inom östra Värmland .. är .. vanligen porfyrisk. TT 1902, K. s. 42. Flodström Naturförh. 35 (1918).

 

Spalt P 1474 band 20, 1953

Webbansvarig