Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POPULAR- pop1ɯla3r~ l. pωp1-, l. -ul-, ssgsförled.
Etymologi
[jfr t. popular- samt ä. t. o. eng. popular, adj., populär; av lat. popularis (se POPULÄR)]
populär-.
1) motsv. POPULÄR 1.
2) motsv. POPULÄR 3.
Ssgr: (2) POPULAR-FILOSOF. [jfr t. popularphilosoph] populärfilosof; numera bl. (filos.) om anhängare av den tyska popularfilosofien. Phosph. 1811, s. 88.
(2) -FILOSOFI. [jfr t. popularphilosophie] populärfilosofi; numera bl. (filos.) om en speciell riktning inom den tyska filosofien på 1700-talet (upplysningsfilosofien). LittT 1797, s. 352. 2NF (1915).
(2) -FILOSOFISK. populärfilosofisk; numera bl. (filos.) i fråga om den tyska popularfilosofien. Nyblæus Forskn. I. 1: 149 (1873).
(1) -MEDICIN. (†) folkmedicin. Ilmoni Sjukd. 1: XVI (1846).
(1) -SJUKDOM. (†) folksjukdom. Ilmoni Sjukd. 1: 96 (1846).
(2) -VISHET. (†) populärfilosofisk vishet, sunt förnuft, ”common sense”. 2SAH 61: 191 (1884).

 

Spalt P 1465 band 20, 1953

Webbansvarig