Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POMS pom4s, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[samhörigt med POMSA; av ljudhärmande urspr.]
(bygdemålsfärgat i vissa trakter) fisk. ett slags redskap använt vid pulsning. Arwidsson Strömm. 48 (1913). — jfr VATTU-POMS.

 

Spalt P 1456 band 20, 1953

Webbansvarig