Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POMAMBER l. POMAMBRUM, n.; o. POMAMBRE, sbst. pl.
Ordformer
(-amber 16421698. -ambre, pl. 1613. -ambrum 1613)
Etymologi
[jfr ä. eng. pom(e)amber, eng. pomander, ffr. pomme d’embre; av mlat. o. nylat. pomum ambræ, av pomum (jfr POMONA) o. ambra (se AMBRA)]
(†) kula l. dyl. av aromatiska ämnen, som man bar på sig, särsk. ss. medel mot smittosamma sjukdomar (t. ex. pest; jfr PEST-KNUTA). Chesnecopherus RegIter C 4 a (1613; ss. medel mot pest). ApotT 1698, s. 58.

 

Spalt P 1446 band 20, 1953

Webbansvarig