Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POLYFEMIST pol1yfemis4t l. 0104, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till namnet på tidskriften POLYFEM]
litt.-hist. medlem av den nyromantiskt sinnade krets i Stockholm som 18091812 utgav den skämtsamt polemiska tidskriften Polyfem; jfr FOSFORIST. Polyfem I. 12: 3 (1810). Ljunggren Hammarsk. 17 (1952).

 

Spalt P 1435 band 20, 1953

Webbansvarig