Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POLITIKUM, n.
Etymologi
[av lat. politicus, adj., politisk; jfr POLITISK 3]
(†) bedrägeri? Hwad förmedlingen eller afkortningarne (i vissa bönders utgifter till Åbo akademi) widkommer, så synes derunder hafwa warit ett stoort politicum. ConsAcAboP 6: 224 (1687).

 

Spalt P 1412 band 20, 1953

Webbansvarig