Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POLHEMS- 3lhems~.
Ordformer
(pol- 1763 (: Polhemslås) osv. på(h)l- 1764 (: Påhlheimslås)1793 (: Pålhemslås). påhls- 1771 (: Påhlsheims-Lås). -hams- 1766 (: Pålhams lås). -heims- 1764 (: Påhlheimslås)1825 (: Polheims- och Taskelåsar). -hems- 1763 (: Polhemslås) osv.)
Etymologi
[till namnet på den sv. uppfinnaren Christopher Polhem (Polhammar, Polheim) († 1751)]
i ssgr, för att beteckna att ngt uppfunnits av l. härrör från l. gjorts l. instiftats till minne av Christopher Polhem.
Ssgr: POLHEMS-FOND(EN). fond för utdelande av polhemspris, stiftad 1876 o. numera förvaltad av Svenska teknologföreningen. TT 1895, Allm. s. 50.
-KNUT. (bl. a. av Christopher Polhem konstruerad) ledbar axelkoppling för överförande av en roterande rörelse från en axel till en mot denna i vinkel stående axel o. vanl. bestående av ett rätvinkligt kors, vars armar gm länkar l. lager äro förbundna med ändarna av på axeländarna fästa gafflar; kardanknut, universalkoppling, universallänk. Juhlin-Dannfelt 425 (1886). Dædalus 1944, s. 107.
-LÅS.
1) (av Christopher Polhem uppfunnet) hänglås som öppnas (resp. låses) med en med hak l. inskärningar försedd nyckel, som insättes i ett därför avsett hål i låsets undersida o. vrides ett fjärdedels varv, varvid inuti låset befintliga lösa plåtar förskjutas ur (resp. in i) på låsbygeln inskurna hak o. lösgöra (resp. binda) denna. HovförtärSthm 1763, s. 3208. SvFolket 6: 200 (1938).
2) (numera knappast br.) polhemsknut. TT 1888, s. 98. 2NF 21: 1231 (1914).
-MEDALJ(EN). guldmedalj med porträttrelief av Christopher Polhem, utdelad ss. belöning; jfr -pris(et). TT 1876, s. 70.
-PRIS(ET). belöning i form av en guldmedalj (”polhemsmedaljen”) o. stundom äv. en pänningsumma, som utdelas för en teknisk-vetenskaplig avhandling l. för en framstående uppfinning; jfr -fond(en). TT 1895, Allm. s. 50.

 

Spalt P 1388 band 20, 1953

Webbansvarig