Publicerad 1953   Lämna synpunkter
POLA 3la2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING. Anm. Ordet har anträffats tidigast om norska förh. ss. vbalsbst. påling. JernkA 1849, s. 299; jfr nor. poling, eng. poling.
Etymologi
[jfr nor. pole, t. polen; av eng. pole, v., till pole, påle, stång, av lat. palus, påle (se PÅLE)]
metall. röra om med färska stänger av björk (l. bok) i ett bad av smält koppar l. tenn för att utdriva i metallen löst svavelsyrlighet o. reducera i badet befintlig oxidul till metall; äv. med obj. NF 8: 1331 (1884). Efter 2—3 timmar har man .. ”polat” badet gasfritt. 2UB 5: 458 (1902). Råtennet raffineras genom segring och desoxideras genom polning. BonnierKL 11: 935 (1927). — jfr SEG-POLA.

 

Spalt P 1363 band 20, 1953

Webbansvarig