Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLÖTSA, v.
Ordformer
(-tz-)
Etymologi
[sannol. bildl. anv. av ett ord med bet.: plumsa l. dyl. (jfr sv. dial. plåtsa, ä. d. pludse, holl. plotsen, t. plotzen), motsv. en interj. med bet.: plask, plums l. dyl. (jfr sv. dial. plåts, ä. d. pluts, holl. plots, ä. t. plotz; jfr PLÖTSLIG); med avs. på bet.-utvecklingen jfr PLUMPA III, PLUMSA 4]
(†) i förb. plötsa ut, rusa åstad huvudlöst o. obetänksamt? H:r Stiernsköld .. undrade att man wille så plötza uth och præcipitera sigh. RARP 6: 108 (1657; i fråga om ett enl. S:s mening förhastat beslut).

 

Spalt P 1318 band 20, 1953

Webbansvarig