Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLEURIT plävri4t, stundom äv. -ä͡u-, r.; best. -en; pl. -er. Anm. Ordet användes ofta i den lat. formen pleuritis. VetHLäk. III. 1: 52 (1795).
Ordformer
(pleu- 1853 osv. plev- 18881904)
Etymologi
[av (lat. pleuritis, av) gr. πλευρῖτις, till πλευρά (se PLEURA)]
med. lungsäcksinflammation. Ilmoni Sjukd. 3: 52 (1853).
Avledn.: PLEURITISK, adj. med. Ilmoni Sjukd. 3: 28 (1853).

 

Spalt P 1152 band 20, 1953

Webbansvarig