Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLECKER l. PLECKIAR, sbst. pl.
Ordformer
(plecker 1623. pleckiar 1623)
Etymologi
[av mlt. plecke, holl. plek, sidoform till mlt. placke resp. holl. plak, motsv. t. plack(e) (jfr PLACK, sbst.1). — Jfr PLICKHUS]
(†) fläckar l. utslag (på kroppen). 15 perssoner .. (dogo), hvilke haffva haft store sputor och pleckiar, dem doctorerne och balbererne förmehna vara een (art av pest). OxBr. 5: 227 (1623).

 

Spalt P 1145 band 20, 1953

Webbansvarig