Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLACER pläj4ser l. med eng. uttal, r.; best. -n.
Etymologi
[av eng. (amerik.) placer, av span.-amerik. placer, fällning, sandbank, till span. plaza (se PLATS, sbst.1)]
bärgv. sammanfattande beteckning för vissa värdefulla mineral som i form av småstycken förekomma i alluviala o. diluviala bildningar (flodbäddar, sjöbottnar o. d.). 3NF 8: 1245 (1928). 2SvUppslB (1952).
Ssg: PLACER-GULD. [jfr eng. placer-gold] bärgv. vaskguld. GHT 1898, nr 281 A, s. 3.

 

Spalt P 996 band 20, 1953

Webbansvarig