Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PJUK pjɯ4k, sbst.1, förr äv. PICK, sbst.7, l. PIK, sbst.2, l. PJUCK, sbst.1, l. PUCK, sbst.1, l. PUK, sbst.1, l. PYCK l. PYK l. PÖCH, n. (TullbSthm 18/10 1576, osv.), äv. r. l. m. l. f. (TullbSthm 14/7 1576, Därs. 2/5 1579 (: 1 röd piuk), NorrlS 1—6: 72 (c. 1770)); pl. (†) = (KlädkamRSthm 1575 F, s. 25 a); förr äv. PIKE, n.; pl. =.
Ordformer
(pick (-ch) 15751580. pijck (-ii-, -ch) 1564 (: Pijcker lakan)1592. pik (-ij-) 1578, c. 1770 (om förh. 1592). pijcke 1582. pijke 15811638. piuuck 1602. pjuck (piu-, piuv-, -ch) 15771676. pjuk (piu-, piuu-, piw-) 1578 osv. puck 1575. puk 1571 (: Puker laken). pyck (-ÿ-, -ch) 1557 (: pycklackan)1631. pyk 1638, 1793 (om förh. 1613). pöch 15811583)
Etymologi
[jfr mlt. puck, puick-, senmeng. pewke, ä. eng. puke; av (ä. holl. puik, av) mnl. puuc, puyc, puc, ett slags fint ylletyg; av ovisst urspr.]
(om förh. på i sht 1500- o. 1600-talen) ett slags urspr. fr. Holland infört, sedermera äv. i Sverige tillvärkat kläde som användes till dukar, vägg- o. möbelklädsel, uniformer o. andra kläder m. m.; förr äv. om stycke l. längd av dylikt tyg. KlädkamRSthm 1575 F, s. 25 a. 3 Suarte. 1 röd piuk. TullbSthm 2/5 1579. I salen som Mi(n) N(ådige) H(erre) ffår Matt vdi (användes) Till en himmell Pijch — 12 1/2 al(na)r. KlädkamRSthm 1583 C, s. 15 a. Till — 300 knichter ifrå Småland .. (utlämnas) Piuck — 100 alner (att användas till mössor). Därs. 1593 B, s. 26 b. Piuk till Strumper. Därs. 1619 A, s. 89 a. Därs. 1676 A, s. 74. SvFolket 4: 288 (1939; om förh. på 1620-talet). Kjellberg Ull 47 (1943). — jfr SLESINGS-PJUK. — särsk. (†) i uttr. gement pjuk, pjuk av enkel kvalitet; motsatt: ”körpjuk”. Hallenberg Hist. 5: 30 (i handl. fr. 1622). KlädkamRSthm 1648 A, s. 27 b. Kjellberg Ull 180 (1943; efter handl. fr. 1650).
Ssgr: A (om ä. förh.): PJUK-KLÄDE. pjuk. KlädkamRSthm 1590 C, s. 141 a. Därs. 1675, s. 287 a.
-LAKAN. (pjuk- 15571943. pjuke- 15571583. pjuker- 15641571) (stycke l. längd av) pjuk. TullbSthm 11/9 1557. Stiernman Com. 4: 864 (1687). Kjellberg Ull 47 (1943).
B (†): PJUKE- l. PJUKER-LAKAN, se A.

 

Spalt P 982 band 20, 1953

Webbansvarig