Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PIPARSÄRK, m.
Etymologi
[till SÄRK; förleden möjl. till sv. dial. (Finl.) pipa, ha samlag; jfr dock PIPARE, sbst.1 7]
starkt nedsättande, använt som tillmäle. Tu äst een piparsärk och käringh. BtHforsH 1: 154 (1626; om en mansperson).

 

Spalt P 938 band 20, 1953

Webbansvarig