Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PINKILERA piŋ1kile4ra, i Sveal. äv. -e3ra2.
Etymologi
[till PINKA, v., i anslutning till andra verb på -ilera]
(skämts. l. eufemistiskt, numera föga br.) kasta sitt vatten, urinera. Heidenstam Karol. 1: 58 (1897).

 

Spalt P 893 band 20, 1953

Webbansvarig