Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PINAKOTEK pin1akωte4k l. pi1n-, l. 01—, l. -kå- l. -ko- (-kåték Dalin), n.; best. -et; pl. =, i sht förr äv. -er.
Ordformer
(äv. skrivet -thek)
Etymologi
[jfr t. pinakothek, eng. pinacotheca, fr. pinacothèque; av lat. pinacotheca, av gr. πινακοϑήκη, av πίναξ, bräda, tavla (jfr PINAKOID), o. ϑήκη, förvaringsrum (jfr BIBLIOTEK)]
tavelgalleri; särsk. ss. benämning på vissa utländska tavelgallerier, t. ex. i München, Bologna, Turin. 3SAH LIX. 3: 109 (1836). Nilsson ArkeolUppt. 79 (1933).

 

Spalt P 879 band 20, 1953

Webbansvarig