Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PIERISK pie4risk, adj.
Etymologi
[jfr t. pierisch, eng. pierian, lat. pierius, ävensom PIERID]
(i vitter stil, numera föga br.)
1) som har avs. på det forntida macedoniska landskapet Pieria l. bärget (l. macedoniern) Pieros; i sht i uttr. pieriska gudinnor l. mör, sånggudinnor. Bäckström Gruber 119 (1834). Sjungen, pieriska mör. Bergman MedeltPoesi 63 (1899). 3NF (1931).
2) poetisk, poesi-, skalde-. I salig pierisk druckenhet. Hammarsköld SvVitt. 2: 210 (1819).

 

Spalt P 798 band 20, 1953

Webbansvarig