Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PICKNICK pik4~nik1 l. piknik4, äv. 3~2 (pickni´ck Weste), r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Lundgren GHusen 38 (1922) osv.) l. -er (Missförståndet 36 (1740) osv.), stundom äv. -s (Rydström Armf. 191 (1916), Nyström Pers. 87 (1925)) ((†) = (Palmfelt Molière 64 (1738))).
Ordformer
(pic- (pik-) 17681915. pick- 1734 (: picknicksresor) osv. picke- 17891872. pique- (-cq-, -ve-) 17401868. ticke- 1738. -nic (-nik) 17381915. -nick 1734 osv. -nique (-cq-, -ve) 17401868)
Etymologi
[jfr t. pick(e)nick, eng. picnic, knytkalas i det fria m. m.; av fr. pique-nique, knytkalas, tillställning där var o. en betalar sin andel; av oklart urspr.]
1) (†) måltid l. festlighet åstadkommen gm sammanskott av var o. en bland deltagarna, knytkalas. Andersson (1845). Dalin (1855). Lysander Cat. 23 (c. 1880).
2) (om ä. förh.) (stundom för pänninginsamling l. dyl. anordnad societets)tillställning (på ngn offentlig lokal, ett värdshus l. dyl.) varvid man mot avgift fick (supera o.) dansa; stundom äv. allmännare: bal med supé, festlig (dans)tillställning o. d.; jfr ASSEMBLÉ. Palmfelt Molière 64 (1738). PH 8: 23 (1762). Den til d. 17 Febr. utsatte Piquenique på Stora BörsSalen varder .. upskuten. SP 1792, nr 38, s. 4. D. 15:de var assemblée och piquenique tillstäld af Vestmanlands officerscorps. HT 1918, s. 203 (1809). En picknick i Helsingfors vill säga så mycket som en danssalong, der ett utvaldt .. sällskap .. samlat sig för att fördrifva en ledsam Söndagsafton. Topelius Dagb. 2: 238 (1836). Å ”Pohlsro” å Djurgården arrangeras i afton pickenick. SöndN 1862, nr 28, s. 3. 3SAH LII. 2: 53 (1941; om ä. förh.).
3) (gemytlig) måltid (under en utflykt) i det gröna (varvid innehållet i matsäckskorgar l. dyl. uppdukas); äv.: utflykt med matsäck. Pick-nick är här (i Charleston) det gängse namnet för utfarter på landet, för att äta och förlusta sig i muntert sällskap. Bremer NVerld. 1: 321 (1853). Picknicker i gröngräset. Hedenstierna FruW 94 (1890). (Han) satt och teg vid deras uppdukade picnic i skogen. Åkerhielm GamlRoman 177 (1907). GHT 1945, nr 41, s. 10.
4) (†) i uttr. fara picknick, fara på utfärd. Karlar och qvinfolk fara picknick på isen i månskenet. Sahlstedt TuppSag. 57 (1759).
Ssgr (i allm. till 3): A: PICKNICK-KORG. matsäckskorg medförd l. avsedd att medföras vid en picknick. SvD(A) 1915, nr 103, s. 7 (i annons).
(1) -MIDDAG. (†) middag i form av ett knytkalas. Silfverstolpe Mem. 4: 55 (1826).
(1) -SUPÉ. (†) jfr -middag. Silfverstolpe Mem. 4: 40 (1825).
-SÄLLSKAP~20 l. ~02. Bergman Kerrm. 290 (1927).
-TILLSTÄLLNING~020. SAOL (1900).
B (numera bl. tillf.): PICKNICKS-RESA, r. l. f. särsk. (om ä. förh.) till 2: färd till en societetsbal l. dyl. Dalin Arg. 2: 424 (1734, 1754).
(2) -SCHABRAK. (†) sannol. om schabrak använt vid färd till societetsbaler l. dyl. Tessin Skr. 21 (1761).
Avledn.: PICKNICKA040, äv. 032 l. 3~20, v.
1) (tillf., om ä. förh.) till 2: gå på l. vara med om en societetsbal l. dyl. Topelius Dagb. 1: 42 (1833).
2) (vard.) till 3: äta matsäck i det gröna; göra l. vara med om en utflykt med matsäck i det gröna. Lindqvist Rim 1: 345 (1905). Vi .. picknickade på en äng vid en ankdamm. Gadolin Ostalp. 216 (1932).

 

Spalt P 792 band 20, 1953

Webbansvarig