Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PICKHJÄRTAD, p. adj.
Ordformer
(-hiertad)
Etymologi
[till -HJÄRTAD; med avs. på förleden jfr PICKHÅGAD]
(†) = PICKHÅGAD. Nu wore .. (soldaterna) så hugsne och pickhiertade til at höra .. (Alexander den stores) Taal, så at (osv.). Sylvius Curtius 545 (1682).

 

Spalt P 791 band 20, 1953

Webbansvarig