Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PICKEDILL, sbst.
Ordformer
(peke- 1619 (: Pekedillemÿnster). picke- 1621. pike- 1621. -dill 1621. -dille(-) 1619 (: Pekedillemÿnster)1621)
Etymologi
[jfr ä. holl. pikkedil, eng. piccadill; av ä. fr. pic(c)adilles, pl., särsk.: ett slags av flera stycken bestående prydnad vid kragen på en (mans)rock; sannol. av spanskt urspr. (jfr span. picado, naggad i kanten m. m., picada, stick)]
(†) ett slags broderad bård l. spets på en krage l. en manschett l. dyl. l. om en krage med dylik prydnad. Att stickia een Pikedill till H(ennes) Mtz Behof (utlämnas) swart silkie .. 1 lod. KlädkamRSthm 1621 A, s. 45 a. Därs. s. 46 a.
Ssg (†): PICKEDILLE-MÖNSTER. jfr mönster, sbst.3 1 a β. Vttogz till Pekedillemÿnster holandz lerofft 2 al. KlädkamRSthm 1619 B, s. 183 b.

 

Spalt P 787 band 20, 1953

Webbansvarig