Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PICK pik4, interj.
Etymologi
[jfr d. pik, nor. pikk, t. pick; ljudhärmande l. bildat till PICKA, v.]
(mera tillf.) interjektion betecknande det ljud som uppkommer, då en fågel pickar, l. rörelsen (o. ljudet) av ett (hastigt) klappande hjärta; särsk. upprepat i omedelbar följd två l. flera gånger. Juten han fick wist brått om, / Hiertat lät them pick pick (då de svenska skeppen anföllo). PolitVis. 315 (1644). CFDahlgren 1: 72 (1826).

 

Spalt P 782 band 20, 1953

Webbansvarig