Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PETRISKÅL pe3tri~skå2l, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[efter t. Petri schälchen; förleden efter den tyske bakteriologen R. J. Petri († 1921)]
(i fackspr.) om ett slags runda, låga, flatbottnade skålar använda vid laboratorieförsök o. d., ofta parvis, varvid den ena skålen tjänstgör ss. lock till den andra. LAHT 1897, s. 292. Därs. 1919, s. 93.

 

Spalt P 769 band 20, 1953

Webbansvarig