Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PETREFAKT pet1refak4t l. pe1t-, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr t. petrefakt; till lat. petra, klippa, o. factum, p. pf. n. av facere, göra (jfr PETRIFICERA)]
(numera föga br.) paleont. förstening, fossil, petrifikat. Dalin (1871). 2SvUppslB 10: 120 (1949).
Ssg: PETREFAKT-LÄRA, r. l. f. (†) paleontologi. Fries BotUtfl. 1: 191 (1843).

 

Spalt P 767 band 20, 1953

Webbansvarig