Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERSISTENS pær1sistaŋ4s l. pär1-, l. -stän4s, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(-ance 18451904. -ans 1847. -ens 1865 osv.)
Etymologi
[jfr t. persistenz, eng. persistence, fr. persistance; vbalsbst. till PERSISTERA]
(med prägel av fackspr.) ihärdighet, framhärdande; fortbestånd; särsk. psykol. i fråga om (i sht hos vissa hjärnskadade förekommande) upprepande av ett handlingssätt som en gång använts. Andersson (1845). (Slemhinneaffektionernas) persistens långt efter alla andra symtomer är icke ett säkert tecken till att sjukdomen icke är botad. Hygiea 1865, s. 270. (En grupp organ) som möjliggör artens persistens. 2NF 19: 258 (1913). Fennia XLII. 9: 7 (1921).

 

Spalt P 702 band 20, 1952

Webbansvarig