Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEROR, sbst. pl.
Ordformer
(perer 17551824. peror 1751)
Etymologi
[sannol. till samma pĭr- som föreligger i sv. dial. pēre, talgdank, piring, lång o. smal korv, sv. o. nor. dial. piril, liten stackare; i avljudsförh. till nor. dial. pīra, tunn o. svag växt, sv. dial. pīrug, fin, tunn, klen (bl. a. om växter), ävensom förleden i PIRÅL; benämningen i så fall beroende på växtens smala o. bräckliga stjälk]
(†) växten Stellaria holostea Lin., buskarv, buskstjärnblomma. Alsine serrata .. berättades af Herr Mag. Lunell kallas i Skåne Peror, och at den brukas i häste-sjukdomar. Linné Sk. 398 (1751). Dens. Fl. nr 392 (1755; fr. Skåne). (Lat.) Stellaria, (sv.) Perer, Hönsgräs. Brander NatH 86 (1785). Stellaria Holostea .. Scanis Perer. Wahlenberg FlSv. 278 (1824). jfr Fries Ordb. (c. 1870).

 

Spalt P 683 band 20, 1952

Webbansvarig