Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERMITTENT pær1mitän4t l. pär1-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till PERMITTERA]
2) person som utskrivits för en tid från sinnessjukhus l. annan vårdanstalt l. dyl. l. beviljats permission från fängelse o. d. SvD(A) 1926, nr 61, s. 3.
Ssgr (till 1): PERMITTENT-BÅT. båt som transporterar permittenter (särsk. på väg till l. från deras fartyg). TurÅ 1942, s. 322.
-RESA, r. l. f. jfr -tåg. Segerstedt IDag 177 (1940).
-TRAFIK. jfr -tåg. Segerstedt IDag 288 (1943).
-TÅG. tåg med (huvudsakligen) permittenter som passagerare; särsk. om dylika tåg med tyska soldater som under 2:a världskriget under åren 19401943 tillätos passera genom Sverige. Segerstedt IDag 269 (1942).

 

Spalt P 680 band 20, 1952

Webbansvarig