Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERMISK pær4misk l. pär4-, ngn gg (i bet. I) äv. PERMSK pær4msk osv., adj.
Ordformer
(-isk 1854 osv. -sk 18721933)
Etymologi
[jfr t. permisch, eng. permian, fr. permien; till namnet på staden o. det forna guvernementet PERM i Ryssland l. (i bet. I) till PERMER, sbst.2 — Jfr PERM, sbst.2]
I. (i fackspr.) som har avseende på l. finns hos l. tillhör permerna; särsk. i uttr. permiska språk o. d., de nära besläktade finsk-ugriska språk (votjakiska o. syrjänska) som talas huvudsakligen inom Vytjegdas, Mesens, Petjoras o. Kamas flodsystem i Ryssland; förr äv. i uttr. permiska språket o. d., det språk som talas av syrjänerna inom Kamas flodsystem. De .. permiska .. språken. ASScF 4: Minnestal 3: 18 (1856). Permiska språket. Donner FinUgrSprF 42 (1872). Permiska folk, (dvs.) de i nordöstra Ryssland bosatta permierna, syrjänerna och votjakerna. Ekbohrn (1904). De spår av permisk .. bebyggelse som finnas utefter Dvina. OrtnSUppsÅ 1936, s. 43.
II. geol. som har avseende på l. tillkommit under permtiden. Permiska formationen l. systemet. Den permiska perioden. Hammargren Jordkl. 53 (1854). TT 1941, Bergsv. s. 37.
Avledn.: PERMISKA, r. l. f. (†) språkv. till I: det språk som talas av syrjänerna inom Kamas flodsystem. Donner FinUgrSprF 41 (1872).

 

Spalt P 677 band 20, 1952

Webbansvarig