Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERM pær4m l. pär4m, sbst.2 oböjl.
Etymologi
[jfr t. perm, ävensom eng. permian, fr. permien; möjl. närmast uppkommet gm ellips av någon sammansättning (jfr DEVON, JURA, KARBON); ytterst till namnet på det forna guvernementet PERM i Ryssland, där lager från permtiden äro särskilt utbredda o. väl utvecklade. — Jfr PERMISK]
geol. permsystemet; permperioden; bildning tillhörande permsystemet. Nathorst JordH 744 (1893). Berggrunden (väster om Timan i Ryssland) är mest perm. 2NF 23: 1396 (1916). I .. början af perm. Därs. 38: 555 (1926).
Ssgr (geol.): PERM-AVLAGRING~020. avlagring tillkommen under permperioden. Nathorst JordH 740 (1893).
-FORMATION(EN). [jfr t. permische formation] = -system(et).
-PERIOD(EN). den tid l. period under vilken permsystemet utbildades. Klintberg Gotl. 20 (1909).
-SYSTEM(ET). [efter eng. the permian system, tidigast använt 1841 av R. Murchinson] det översta (yngsta) systemet inom den geologiska formationsseriens paleozoiska grupp; permiska systemet. SvUppslB 21: 400, Pl. (1934).
-TID(EN). jfr -period(en). HimHavJord 2: 18 (1926).

 

Spalt P 674 band 20, 1952

Webbansvarig