Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERIPLUS pærip4lus l. pä- l. pe-, r. l. m.; i best. anv. =; pl. peripler pærip4ler osv.
Etymologi
[jfr t. o. eng. periplus, fr. périple, lat. periplus; av gr. περίπλοος, till περιπλέω, seglar omkring, av περί, omkring (se PERI-), o. πλέω, πλώω, seglar (se FLO, sbst.2)]
geogr. (av forntida geograf författad) seglingsbeskrivning. Ekbohrn (1868). Dahlgren o. Richter SvSjök. 3 (1944).
Ssg: PERIPLUS-TYP. geogr. Dahlgren o. Richter SvSjök. 4 (1944).

 

Spalt P 669 band 20, 1952

Webbansvarig