Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERIKLAS pær1ikla4s l. pär1– l. per1– l. pe1-, r. l. m. l. f.; best. -en.
Ordformer
(äv. -clas)
Etymologi
[jfr t. periklas, eng. periclase, fr. périclase; av det av italienaren Scacchi 1840 bildade periclasia, till gr. περί (se PERI-), använt ss. förstärkande prefix, o. κλάσις, sönderbrytande, brott, till κλάω, bryter, med tanke på att mineralet lätt låter klyva sig. — Jfr KATAKLAS]
miner. ett slags mineral som väsentligen består av magnesiumoxid. Berzelius Brev 11: 268 (1843). SvUppslB (1934).

 

Spalt P 660 band 20, 1952

Webbansvarig