Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERIDOTIT pær1i-doti4t l. pär1– l. per1– l. pe1-, l. -då- l. -dω-, äv. 01—, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. peridotit, eng. peridotite, fr. péridotite; avledn. av PERIDOT]
miner. benämning på en grupp fältspatfria djupbärgarter i vilka olivin (peridot) är den dominerande beståndsdelen; jfr OLIVIN-STEN. Svenonius Stenr. 155 (1887). Ramsay GeolGr. 117 (1909).

 

Spalt P 657 band 20, 1952

Webbansvarig