Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PERFORAT pær1fωra4t l. pär1-, l. -fo- l. -få-, n.; best. -et; pl. =, äv. -er.
Etymologi
[av lat. perforatus, p. pf. till perforare (se PERFORERA)]
farm. vid siktning av droger använd sikt med jämförelsevis stora hål (numera tillvärkad av trådar till ett antal av 2—10 per cm); jfr PERFORERA 4. Forshæll OrgPharm. 153 (1836). Perforaten hafva formen af en vanlig pulversikt med siktbotten af perforerad .. plåt. Ahlberg FarmT 91 (1899).

 

Spalt P 646 band 20, 1952

Webbansvarig