Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PENSIONERA paŋ1ʃωne4ra, i Sveal. äv. -e3ra2 (pensione´ra Weste, panngschonèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-sionera (-sionn-) 1526 osv. -tionera 1838)
Etymologi
[jfr t. pensionieren; av fr. (o. ffr.) pensionner l. mlat. pensionare; avledn. av PENSION]
1) (†) till PENSION 1: pålägga (ngt) avgift; anträffat bl. med avs. på regalt pastorat, i fråga om påläggande av avgift till kronan. Haffue wij nw .. for:ne geeld pensioneret saa ath then godheman som wiidh Kwmo kyrkio sitther schal aarlighe ther aff giöre .. XXX marc örtuger. G1R 3: 295 (1526).
2) (nästan bl. om ä. förh., numera knappast br.) till PENSION 2: ge l. tilldela (ngn) pension l. underhåll; äv. i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet.: som erhållit l. tilldelats pension. SP 1792, nr 278, s. 1 (om fr. förh.). (Voltaire) pensionerade .. en mängd panegyrister, som vid alla tillfällen framställde honom som en alla möjliga kunskapers källa. Polyfem V. 10: 4 (1812). Sjöberg FörslSAOB (1815). (Sv.) Pensionerad .. (lat.) beneficio regio ornatus. Lindfors (1824); jfr 3.
3) till PENSION 3: ge l. tilldela (ngn) pension; ge (ngn) avsked med pension; ofta i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet.: som åtnjuter pension, särsk.: som fått avsked med pension; stundom äv. substantiverat. At med et sammanskott årligen pensionera sådane Krigs- och Sjömän .. som under senaste Krig blifvit blesserade. IT 1791, nr 6, s. 1. Se där går en pensionerad och väntar lifvet ur sig. Strindberg Drömsp. 226 (1902). Gamla pensionerade öfverstelöjtnanter och majorer. Hellström Malmros 44 (1931). jfr FÖRTIDS-PENSIONERA, ävensom ARBETAR-, FOLK-, FÖRTIDS-, INVALID-PENSIONERING m. fl. särsk. (mera tillf.) i utvidgad l. mer l. mindre bildl. anv.; särsk. i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet., särsk. dels om tid o. d.: varunder man åtnjuter pension, dels om föremål o. d.: som är l. varit ur bruk (jfr AVSKEDA II 4 c). Tegnér (WB) 3: 368 (1818). (Han) lär ha skakat dammet bort från den dittills pensionerade skolfärlan. ENervander (1892) hos Cygnæus 11: 152. Idun 1948, nr 32, s. 6 (om liv).
4) (†) till PENSION 4: inackordera (ngn hos ngn); sätta (ngn) i pension (hos ngn); utom i ssgn IN-PENSIONERA o. i den särsk. förbindelsen PENSIONERA IN SIG anträffat bl. i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet. Min äldre Broder var .. pentionerad hos en Prost, som hette Kullberg. Billbergh Sjelfbiogr. 5 (1838). jfr IN-PENSIONERA.
5) [jfr motsv. anv. i t.] (i sht om förh. före första världskriget) bankv. till PENSION 4 slutet: sätta (växel) ss. pant för kortfristigt lån i utländsk bank. SD(L) 1902, nr 232, s. 2. SvUppslB 21: 352 (1934).
Särsk. förb.: PENSIONERA IN SIG. (†) till 4: inackordera sig. Bremer Brev 1: 128 (1831). Zedritz 2: 27 (1857).
Ssgr (till 3): PENSIONERINGS-FOND. pensionsfond. BerRevElLärov. 1843, s. 196.
-GRUND, r. l. m. jfr grund, sbst.1 III 5; nästan bl. i pl. BtRiksdP 1869, I. 1: nr 11, AnfLandtförsv. 1: 104. —
-INRÄTTNING~020. (numera bl. tillf.) jfr inrättning, sbst.2 1 b, c. KrigVAT 1834, s. 525.
-KOSTNAD. kostnad för pensionering. 2NF 38: 706 (1926).
-SKYLDIGHET~102 l. ~200. NF 3: 392 (1879).
-SUMMA. = pensions-summa 1. NF 6: 669 (1882).
-UTGIFT~02, äv. ~20. för pensionering. BtRiksdP 1892 B, 1: nr 1, FörslHärordn. s. 144. —
-ÄRENDE. pensionsärende. SvStatskal. 1931, s. 129.

 

Spalt P 605 band 19, 1952

Webbansvarig